Cangas Vella nace como asociación sen ánimo de lucro, e coa inteción de promover e darlle un pulo o Casco vello de Cangas, somos un grUpo de comerciantes e hostaleiros que invitan a participar a todos os veciños, asociación e as diferentes autoridades.

 

 • Impulsar o desenvolvemento comercial e hostaleiro do Casco Vello de
  Cangas de maneira que sirva de pulmón económico da Vila,
  fomentando o consumo local como a mellor ferramenta para un
  beneficio común.
 • Vivificar “Cangas Vella” de xeito que tanto as persoas que o habitan, as
  que teñen unha actividade comercial, tódolos vecinos da vila que a
  transitan diariamente e os turistas que nos visitan, poidan disfrutar dun
  entorno acolledor, limpo, fermoso e afable.
 • Contribuir á recuperación do patrimonio histórico do Casco Vello así
  como colaborar no cuidado e mellora da súa beleza.
 • Activar e promover a participación social, cultural e artística,
  recuperando tradicións e apoiando diferentes expresións creativas que
  produzan sementes de prosperidade.
 • Elaborar fórmulas para fomentar o interese turístico de “Cangas Vella”,
  chegando a facer que a súa visita sexa dun atractivo inevitable.
 • Colaborar coas diferentes asociacións sociais, culturais e deportivas da
  vila e doutros lugares na procura de alcanzar os obxectivos desta
  asociación.